Општина Невесиње

Остало 2020

Информација – преговарачки поступак без објаве обавјештења 1.Преузми Информација – преговарачки поступак без објаве обавјештења 1.Преузми ТД позив за учешће у тендеру 2.Преузми Информација – преговарачки поступак без објаве обавјештења...

Одлуке о поништењу поступка 2020

Одлука о поништењу поступка – Набавка реклицираних тонера 2.Преузми Одлука о пиоништењу поступкам – Набавка канцеларијског материјала 1.Преузми Одлука о поништењу поступка – Асвалтирање пута у мјесту Кљуна 1.Преузми Одлука о поништењу поступка...

Реализација уговора 2019

34-Набавка горива за потребе ОУ општине Невесиње Број набавке: 02-012.4-38/19 Назив: Набавка горива за потребе ОУ општине Невесиње Опис и ознака по ЈРЈН: 09000000-3 Нафтни деривати, гориво, електрична енергија и остали извори енергије Поступак: отворени поступак Број...

Одлуке о додјели уговора 2019

Одлука о избору најповољ. понуђ-Одржавање чистоће јавних површина у насељном мјесту Невесиње у 2020.г.1Преузми Одлука о избору најповољнијег понуђ-Набавка канцеларијског материјала2Преузми Одлука о избору најповољнијег понуђача-Набавка рециклираних тонера1Преузми...