Општина Невесиње

Остало 2019

Позив за достављање понуда за јавну набавку угоститељских услуга за потребе екстерне репрезентације у току 2020. године1Преузми Позив за достављање понуда за набавку услуга стручног усавршавања запослених у ОУ општине Невесиње у току 2020.год.1Преузми ТД-1Преузми...

Одлуке о поништењу поступка 2019

Одлука о поништењу пост.-Израда регулационог плана новог градског гробља Гвозд1Преузми Одлука о поништењу пост.-Израда регулационог плана ‘Приступни пут Сопиља’1Преузми Рјешење -поништење поступка -набавка рачунарске опреме1Преузми Одлука о прихватању...

Остало 2020

Информација – преговарачки поступак без објаве обавјештења 1.Преузми Информација – преговарачки поступак без објаве обавјештења 1.Преузми ТД позив за учешће у тендеру 2.Преузми Информација – преговарачки поступак без објаве обавјештења...

Одлуке о поништењу поступка 2020

Одлука о поништењу поступка – Набавка реклицираних тонера 2.Преузми Одлука о пиоништењу поступкам – Набавка канцеларијског материјала 1.Преузми Одлука о поништењу поступка – Асвалтирање пута у мјесту Кљуна 1.Преузми Одлука о поништењу поступка...

Реализација уговора 2019

34-Набавка горива за потребе ОУ општине Невесиње Број набавке: 02-012.4-38/19 Назив: Набавка горива за потребе ОУ општине Невесиње Опис и ознака по ЈРЈН: 09000000-3 Нафтни деривати, гориво, електрична енергија и остали извори енергије Поступак: отворени поступак Број...