Општина Невесиње

Заштита од пожара

“УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ ОД ПОЖАРА” (UNDP) У склoпу Прojeктa кojeг финaнсирa Рeпубликa Чeшкa, a спрoвoди УНДП у Бoсни и Хeрцeгoвини „Упрaвљaњe ризицимa oд пoжaрa“ пoчиње  прoмoтивна  кaмпaња зa зaштиту oд пoжaрa. Oпштинa...

Цивилна заштита општине Невесиње

Инфо пакет План превентивног дјеловања2Преузми Одлука о одређивању локације за уништавање НУС-аПреузми Одлука о орг.и фун.Преузми Одлука о оснивањуПреузми Одлука о прив.друштвима везана за чл.23. Закона о ЗиС5Преузми Правилник ОУО ШВС НевесињеПреузми Упутство за рад...