Општина Невесиње

Пружање правне помоћи грађанима

Правни оквир: Закон о пружању правне помоћи ( «Службени лист СР БиХ бр.11/77). Правна помоћ грађанима пружа се сваког радног дана у Центру за услуге грађанима-кацеларја за правну помоћ, у времену од 8-15 часова. Пружањем правне помоћи грађанима  омогућава се заштита ,...

Процедура за подношење притужби, похвала, приједлога и сугестија у Општини Невесиње

Поштовани грађани / корисници услуга, Желите ли изразити мишљење о начину пружања услуга од стране општинске управе, или имате приједлог, сугестију или идеју за побољшање процеса услуга, подијелите то заједно са нама С тим у вези, пружамо вам информације које Вам могу...

Водич за приступ информацијама

ПРАВНИ ОСНОВ ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА ЗАКОН О СЛОБОДИ ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА(«Службени гласник Републике Српске», бр.20/01) УПУТСТВО О ТРОШКОВИМА УМНОЖАВАЊА МАТРИЈАЛА(«Службени гласник Републике Српске»,бр.64/01) I ОПШТЕ НАПОМЕНЕ Законом о слободи приступа информацијама...

Индекс регистар информација у посједу општине Невесиње

Индекс регистар информација у посједу општине Невесиње сачињен је у складу са чланом 20. Закона о слободи приступа информацијама ( «Службени гласник Републике Српске» бр.20/2001). Индекс регистар садржи основне информације које посједује Административна служба општине...

Центар за услуге грађанима општине Невесиње

ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ГРАЂАНИМА  Центар за услуге грађанима општине Невесиње располаже са 12 шалтерских мјеста, и то су: правна помоћ, инфо шалтер, шалтер за инвалиде, пријем поднесака, шалтер за овјере, привреда и предузетништво, матичари и центар за регистрацију...

Каталог

Центар за услуге грађанима општине Невесиње Индекс регистар информација у посједу општине Невесиње Водич за приступ информацијама Процедура за подношење притужби, похвала, приједлога и сугестија у Општини Невесиње Пружање правне помоћи грађанима Документи за...