Општина Невесиње

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

Начелник Одјељења: Сандра ЗиројевићМјесто рођења: МостарДатум рођења: 22.10.1982.Образовање: ВСС, дипломирани правникТелефон: 059/601-011 локал 141е-маил: sandrazirojevic@gmail.com ДЈЕЛОКРУГ РАДА праћење и извршење закона и других прописа из области урбанизма,...

Одјељење за општу управу

Начелник Одјељења: Александар МарићМјесто рођења: НевесињеДатум рођења: 10.01.1985.Образовање: ВСС- дипл. инжењер агрономијеТелефон: 065/421-447е-маил: aleksandar.maric@gmail.com ДЈЕЛОКРУГ РАДА У Одјељењу за општу управу обављају се сљедећи послови : пријем и завођење...

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

Начелник Одјељења: Самарџић МилутинМјесто рођења: StuttgartДатум: 01.09.1984.Образовање: ВСС, дипломирани економистаТелефон: 065/666-420е-маил:  milutinsam@gmail.com ДЈЕЛОКРУГ РАДА планско-аналитички послови и статистички послови из привредепраћење и предлагање...

Одјељење за финансије

Начелник Одјељења: Сања БрењоМјесто рођења: МостарДатум рођења: 15.12.1976.Образовање: ВСС- дипломирани економистаТелефон: 059/602-018е-маил: sanjabrenjo@gmail.com ДЈЕЛОКРУГ РАДА обавља стручне и друге послове који се односе на :праћење остваривања политике...

Стручна служба начелника општине

ДЈЕЛОКРУГ РАДА стручни и административно-технички послови за потребе Начелника општине,припрема општих и појединачних аката у сарадњи са одјељењима, Административне службе, а које  доноси Начелник општине,информисање јавности о раду Начелника,припрема материјала...

Стручна служба скупштине општине

ДЈЕЛОКРУГ РАДА послови припрема и вођења сједница скупштине општине,подршка рада радних тијела и клубова одборника,нормативни послови,припрема и издавање Службеног гласника и осталих информационихматеријала,стручни и административо-технички послови за потребе...