Општина Невесиње

 1. Почетна
 2.  » 
 3. Општинска управа
 4.  » Стручна служба скупштине општине

Стручна служба скупштине општине

ДЈЕЛОКРУГ РАДА

 1. послови припрема и вођења сједница скупштине општине,
 2. подршка рада радних тијела и клубова одборника,
 3. нормативни послови,
 4. припрема и издавање Службеног гласника и осталих информационих
  материјала,
 5. стручни и административо-технички послови за потребе скупштине општине
  и радних тијела СО-е,
 6. припрема акта у складу са статутом општине,
 7. припрема материјала и позива за сједнице Скупштине опоштине,
 8. израда записника са сједница Скупштине општине и радних тијела Скупштине
  општине,
 9. обезбјеђује услове за рад одборника, клубова одборника и радних тијела
  Скупштине општине,
 10. обавља друге послове који се утврде законом и другим прописима.

Стручном службом руководи секретар Скупштине општине Верица Пашајлић

Телефон 059/602-796