Општина Невесиње

 1. Почетна
 2.  » 
 3. Општинска управа
 4.  » Стручна служба начелника општине

Стручна служба начелника општине

ДЈЕЛОКРУГ РАДА

 1. стручни и административно-технички послови за потребе Начелника општине,
 2. припрема општих и појединачних аката у сарадњи са одјељењима, Административне службе, а које  доноси Начелник општине,
 3. информисање јавности о раду Начелника,
 4. припрема материјала за сједнице колегија Начелника општине и вођење записника  
 5. спровођење одлука које доноси Начелник општине,
 6. протоколарне активности и  дактилографски послови,
 7. послови и задаци по ЗОСПИ-ју,
 8. организовање пријема високих делегација које посјећују Начелника општине,
 9. организовање  « сати грађана « у кабинету Начелника општине према терминима
  које одреди Начелник општине,
 10. послови на телефонској централи/ телефаксу,
 11. организовање пријем посјетилаца, странака и гостију,
 12. други послови из дјелокруга  Начелниа општине.

Стручном слубом руководи начелник општине

Телефон : 059/601-551; факс 059/601-018