Општина Невесиње

  1. Почетна
  2.  » 
  3. Скупштина Општине
  4.  » Секретар Скупштине општине

Секретар Скупштине општине

СЕКРЕТАР СО НЕВЕСИЊЕ: ВЕРИЦА ПАШАЈЛИЋ

Секретар Скупштине организује рад стручне службе и помаже предсједнику Скупштине у припремању сједница и организовања рада Скупштине и њених тијела.

Секретар Скупштине је дужан:

  • да се стара о остваривању права и дужности одборника,
  • да прима иницијативе и приједлоге упућене Скупштини и даје их на даљу обраду надлежним органима и службама,
  • да обезбједи правно-техничку обраду аката усвојених на сједници Скупштине,
  • да благовренемо објављује прописе и друге акте које је донијела Скупштина и доставља закључке и одборничка питања надлежним органима и службама,
  • да врши и друге послове утврђене Статутом, овим Пословником и  Одлуком о организацији и дјелокругу стручне службе којом непосредно руководи.

Телефон: 059/602-796

Е-маил: vericapasajlic@gmail.com