Општина Невесиње

  1. Почетна
  2.  » 
  3. Инфо
  4.  » 
  5. Вијести
  6.  » САЗИВ 3. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СО НЕВЕСИЊЕ

САЗИВ 3. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СО НЕВЕСИЊЕ

26.02.2021. | Вијести

На основу члана 83 Пословника Скупштине општине Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“ брoj 9/17,10/19)


С  А  З  И  В  А  М


3. редовну  сједницу  Скупштине општине    за дан 05.03.2021. године  (петак) са почетком у 10 часова у Великој сали Скупштине општине Невесиње
За сједницу предлажем сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД

1.      Извјештај  којим   се констатују замјенски  мандати одборницима у Скупштини општине Невесиње.

2.      Полагање свечане заклетве замјенских одборника у Скупштини општине и потписивање изјаве о прихватању и обавези поштовања Кодекса понашања изабраних представника

3.      Усвајање Записника са 2. сједнице  Скупштине општине Невесиње

4.      Приједлог Одлуке  о усвајању  измјене Регулационог плана  „Војни логор“ Невесиње

 Извјестилац: Миљан Ђурасовић, самостални стручни сарадник за просторно

 планирање и екологију

5.      Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о кредитном задужењу општине Неевсиње

 Извјестилац:  Сања Брењо, в.д. начелник Одјељења за финансије

6.      Приједлог Одлуке о утврђивању Нацрта буџета општине Невесиње за 2021. годину

 Извјестилац:  Сања Брењо, в.д. начелник Одјељења за финансије

7.      Приједлог Одлуке о комуналним таксама општине Невесиње

 Извјестилац: Сандра Зиројевић, в.д. начелник Одјељења за просторно уређење и

             стамбено комуналне послове

8.      Приједлог Одлуке о јавним  паркиралиштима на подручју општине Невесиње

 Извјестилац: Сандра Зиројевић, в.д. начелник Одјељења за просторно уређење и

             стамбено комуналне послове

9.      Приједлог Одлуке о начину и условима продаје непокретности – стана  у својини општине Невесиње

 Извјестилац: Дражан Мићевић, Одјељење за просторно уређење и стамбено –

 комуналне послове

10.   Приједлог Одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о замјени некретнина

 Извјестилац: Стручна служба начелника општине

11.   Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о висини одборничког  додатка одборницима у Скупштини општине Невесиње

 Извјестилац: Сања Брењо, в.д. начелник Одјељења за финансије

12.   Програм рада начелника општине  и Општинске управе општине  Невесиње за 2021. г

 Извјестилац: Миленко Авдаловић, начелник општине Невесиње

13.   Приједлог  Програма обављања услуга заједничке комуналне потрошње за 2021. годину

 Извјестилац: Сандра Зиројевић, в.д. начелник Одјељења за просторно уређење и

             стамбено комуналне послов

14.   Програм рада и финансијски план  ЈЗУ Дома  здравља Невесиње за 2021. годину .

 Извјестилац: Жарко Таминџија, в.д. директор Дом здравља Невесиње

15.   Програм рада и финансијски план  ЈУ Центар за  информисање и културу Невесиње за 2021. годину,

 Извјестилац: Драгомир Граховац, в.д. директор  ЈУ Центар за  информисање и

              културу Невесиње

16.   Програм рада и финансијски план  Центар за социјални рад Невесиње за 2021.годину

 Извјестилац: Горан Ивковић, в.д. директор Центра за социјални рад Невесиње

17.   Програм рада и финансијски план  ЈУ Народне библиотеке Невесиње за 2021. годину

 Извјестилац: Синиша Килибарда в.д.,  директор ЈУ Народна  библиотека

 Невесиње,

18.   Програм рада и финансијски план  ЈУ Дјечијег вртића“ Света Евгенија  царица Милица за 2021. годину

 Извјестилац: Милена Капор, директор ЈУ Дјечијег вртића“ Света Евгенија  царица

 Милица

19.    Програм рада и финансијски план  Туристичке организације Невесиње за 2021. г

 Извјестилац: Мирослав Марић, в.д. директор  Туристичке организације Невесиње

20.   Програм рада Штаба цивилне заштите општине Невесиње за 2021.годину

 Извјестилац: Младен Зубац , виши стручни сарадник за цивилну заштиту

21.   Приједлог Одлуке о усвајању Плана кориштења средствава привредних друштава и других правних лица која имају сједиште на подручју општине Невесиње за реализацију посебних мјера заштите од пожара за 2021. годину

  Извјестилац: Сања Брењо, в.д.  начелник Одјељења за финансије

22.   Приједлог Одлуке о усвајању Програма  коришћења прихода  остварених по основу   посебних водних накнада за 2021.годину

       Извјестилац: Сања Брењо, в.д. начелник Одјељења за финансије

23.   Приједлог Рјешења о именовању Комисије за примопредају дужности  између именованих односно постављених лица у јавним установама, јавним предузећима и другим организацијама чији је оснивач општина Невесиње

 Извјестилац: Комисија за избор и именовање

24.   Одборничка питања

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ                                    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                                                                                   

Број: 01- 013 – 41 /21                                                                                

Датум:25  02. 2021.године                                                                              

 ПРЕДСЈЕДНИК

Скупштине општине

Момчило Вукотић