Општина Невесиње

  1. Почетна
  2.  » 
  3. Скупштина Општине
  4.  » Приједлози – одлуке -документи

Приједлози – одлуке -документи

Одлука о оснивању ТВСЈ Невесиње
Одлука о јавним паркиралиштима
Одлука о измјени Одлуке о безбједности саобраћаја
Правилник о измјени Правилника о отуђењу непокретности
Одлука о условима, начину коришћења ,организацији и начину наплате паркинга на јавним паркиралиштима на подручју општине Невесиње
Одлука о такси превозу
Одлука о комуналним таксама
Одлука о водоводу и канализацији
Одлуке о радном времену трговина
Одлука о административним таксама
Одлукa о држању животиња
Правилник о условима и начину отуђења непокретности
Одлука о комуналном реду
Одлука о безбједности саобраћаја
Oдлукa o рaвнoпрaвнoсти пoлoвa
Oдлукa o oзнaчaвaњу нaзивa улицa
Oдлукa o нaзиву улицa и тргoвa
Oдлукa o кoмунaлнoj нaкнaди
Oдлукa o измjeни Oдлукe o нaзиву улицa
Акциони план равноправности полова
Акциони план ГОБ
Oдлукa o усвajaњу Лoкaлнoг плaнa aкциje из oблaсти инвaлиднoсти
ЛПАИ општине Невесиње 2011-2015
Одлуке о спортској дворани
Одлука о сеоском водоводу
Одлука о радном времену угоститељских објеката
Одлука о премјештању возила
Одлука о ЛЕАП -у
Одлука о кућном реду у стамбеним зградама
Одлука о канализацији
Одлука о заштити пољопривредних усјева
Одлука о заштити акумулације Алаговац
Одлука о друмском саобраћају
Одлука о водоводном систему
Одлука о усвајању плана газдовања приватним шумама
Одлука о санитарно хигијенским мјерама