Општина Невесиње

  1. Почетна
  2.  » 
  3. Скупштина Општине
  4.  » Предсједник скупштине

Предсједник скупштине

Име и презиме: Момчило Вукотић
Датум рођења: 30.11.1957.
Образовање: ССС
Е-маил : opstinan@teol.net
Контакт телефон : 059/601-631
факс : 065/449-647
Политичка странка : СП

Предсједник Скупштине има право и дужност да: – представља Скупштину, – учествује у припремама, сазива и води сједнице Скупштине, – учествује у припремама, сазива и води сједнице колегија Скупштине, – иницира стављање на дневни ред сједнице, колегија и радних тијела Скупштине питања из надлежности Скупштине, – осигурава реализовање права и дужности клубова одборника током припреме и одржавања сједнице Скупштине и колегија Скупштине, – води сједнице у складу са принципима најбољих пракси демократског парламентаризма и одредбама овог Пословника, – осигурава сарадњу Скупштине и начелника, те прати реализацију одлука и закључака Скупштине, – ради на остваривању сарадње са Скупштинама других општина, те другим органима и организацијама, – потписује акта усвојена од Скупштине и – врши и друге послове утврђене Законом, Статутом и овим Пословником.