Општина Невесиње

 1. Почетна
 2.  » 
 3. Општинска управа
 4.  » Одјељење за финансије

Одјељење за финансије

Начелник Одјељења: Сања Брењо
Мјесто рођења: Мостар
Датум рођења: 15.12.1976.
Образовање: ВСС- дипломирани економиста
Телефон: 059/602-018
е-маил: sanjabrenjo@gmail.com

ДЈЕЛОКРУГ РАДА

 • обавља стручне и друге послове који се односе на :
 • праћење остваривања политике финансирања општине,
 • припрему нацрта буџета и завршног  рачуна,
 • праћење извршења буџета општине и предлагање мјера за усклађивање прихода и расхода,
 • наплату прихода општине,
 • финансијско, материјално и рачуноводствено пословање Административне службе ( обрачун и исплату плата и накнада радника, одборника у Скупштини  општине благајничко пословање, ликвидатуру књиговодствених докумената, рачуноводтсво буџета општине и др.),
 • извршавање закона, других прописа и општих аката чије је извршавање повјерено општини, а односи се на дјелокруг рада Одјељења,
 • други послови из дјелокруга који му се ставе у надлежност.