Општина Невесиње

 1. Почетна
 2.  » 
 3. Општинска управа
 4.  » Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

Начелник Одјељења: Самарџић Милутин
Мјесто рођења: Stuttgart
Датум: 01.09.1984.
Образовање: ВСС, дипломирани економиста
Телефон: 065/666-420
е-маил:  milutinsam@gmail.com

ДЈЕЛОКРУГ РАДА

 1. планско-аналитички послови и статистички послови из привреде
 2. праћење и предлагање мјера у области пљопривреде, шумарства, занатства, саобраћаја, угоститељства, водопривреде, туризма, малог и средњег предузетништва,
 3. припрема и израда програма привредног развоја
 4. праћење и предлагање мјера у области унапређења рада предузећа и  установа и других заједница од значаја за општину
 5. одсјек за инспекцијеске и послове комуналне полиције: тржишна, пољопривредна, ветеринарска, инспекција за храну са дозволом за обављање здравствене инспекције, урбанистичко грађевинска и послови комуналне полиције,
 6. праћење стања и вођење регистара у области самосталног обављања привредних дјелатности,
 7. праћење и анализа  рада предшколског, основног и средњег образовања, израда потребних извјештаја, анализа, информација,
 8. праћење стања у области , спорта, културе и физичке културе,
 9. обављање  и других послова у складу са законом.