Општина Невесиње

 1. Почетна
 2.  » 
 3. Општинска управа
 4.  » Одјељење за пољопривреду  и рурални развој

Одјељење за пољопривреду  и рурални развој

Начелник одјељења: Велибор Радовановић
Мјeсто Рођења: Мостар
Датум: 09.02.1982.
Образовање: ВСС, дипломирани менаџер туризма
Телефон: 065/064-616
Е-пошта: rvelibor82@gmail.com

ДЈЕЛОКРУГ РАДА

 • припрема, израда  и доношење програма подстицаја пољопривреди;
 •  спровођење, праћење и предлагање мјера из области пољопривреде и руралног развоја;
 • рјешавање управних предмета који су у дјелокругу рада одјељења у роковима прописаним законом;
 • праћење закона и прописа из надлежнпсти Одјељења;
 • праћење и извршавање закона, других прописа и  општих аката Републике Српске, чије је извршавање повјерено Општинској управи, а односи се на дјелокруг рада Одјељења.
 • Израду нормативних и других аката из дјелокруга рада Одјељења;
 • Израду анализа, мишљења, информација и извјештаја из области пољопривреде и руралног развоја;
 • учешће у изради и провођењу пројеката и стратешких докумената;
 • пружање стручне помоћи и савјетодавних услуга у области пољопривреде и руралног развоја;