Општина Невесиње

 1. Почетна
 2.  » 
 3. Општинска управа
 4.  » Одјељење за општу управу

Одјељење за општу управу

Начелник Одјељења: Александар Марић
Мјесто рођења: Невесиње
Датум рођења: 10.01.1985.
Образовање: ВСС- дипл. инжењер агрономије
Телефон: 065/421-447
е-маил: aleksandar.maric@gmail.com

ДЈЕЛОКРУГ РАДА

У Одјељењу за општу управу обављају се сљедећи послови :

 • пријем и завођење аката, овјера потписа, рукописа и преписа, послови пријемне канцеларије
 • пријем, отварање, разврставање, евидентирање, архивирање и чување архивске грађе и  други канцеларијски послови
 • вођење матичних књига, Централног бирачког списка и  послова у области грађанских стања
 • пружање правне помоћи грађанима,
 • персонални послови из области рада и радних односа
 • вођење прописаних евиденција и издавање увјерења из истих
 • послови  управљања људским ресурсима, послови у вези остваривања права бораца, РВИ, породица погинулих бораца и ЦЖР
 • послови у вези остваривања права повратника и расељених лица
 • пружање стручне и административне помоћи,
 • праћење и координисање рада мјесних заједница
 • послови цивилне заштите и евиденција о лицима која су регулисала војну обавезу примјена закона и прописа Скупштине општине и Начелника општине
 • остваривање сарадње са локалним становништвом,правним субјектима, ресорним министарствима, другим општинама и субјектима чије је дјеловање везано за рад овог Одјељења
 • послови из надлежности  општине за које није надлежно друго одјељење или служба,
 • пружање услуга грађанима у Центру за услуге грађанима
 • послови одржавања информационог система
 • послови управљања службеним возилом,
 • послови на телефонској централи и послови умножавања материјала
 • чување, одржавање, чишћење објекта, радног простора и зелених површина око зграде општине
 • други послови у складу са законом.