Општина Невесиње

  1. Почетна
  2.  » 
  3. Скупштина Општине
  4.  » Мјесне заједнице

Мјесне заједнице

1. МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЛУКАВАЦ-НЕВЕСИЊЕ

Мјесна заједница Лукавац са сједиштем у сеоском дому обухвата насељено мјесто Кљен са засеоком Удбина, насељено мјесто Рогаче са засеоцима Стрмница и Просина; насељено мјесто Југовићи са засеком Будалића Љут; насељено мјесто Горњи Лукавац са засеоком Радовановића Торине и насељено мјесто Доњи Лукавац са засеоцима Стевановића Торине Брезова Дола. 

Адреса. Лукавац б.б.-Зови До
Број становника МЗ
Предсједник савјета МЗ:
ВЛАДИМИР НИКОЛИЋ, тел. 066-470-103               

2. МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА УДРЕЖЊЕ-НЕВЕСИЊЕ

Мјесна заједница Удрежње са сједиштем у Основној школи Удрежње обухвата насељено мјесто Удрежње са засеоцима Заклопци, Махала, Сабљача, Губераш, Дуги До, Округлача, Комаревци, Кула, Зубача и Замрштен; насељено мјесто Јасена и насељено мјесто Жуберин са засеоком Клопотуша.  

Адреса ; Удрежње б.б.-Невесиње
Број становника МЗ
Предсједник савјета МЗ:
СРЂАН ШИПОВАЦ,  тел. 065-993-682

3. МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗОВИ ДО-НЕВЕСИЊE

Мјесна заједница Зови До са сједиштем у мјесној канцеларији Зови До обухвата насељено мјесто Бежђеђе са засеоцима Братићи, Росовићи и Доње Бежђеђе; насељено мјесто Студенци; насељено мјесто Трусина са засеоцима Криводол, Кошута, Мокри До, Рупари, Џинов До и Пољана; дио насељеног мјеста Биоград са засеоцима Ракова Нога и Џинова Махала и насељено мјесто Зови До са засеоцима Пирагићи, Табаја, Муцаловићи, Кључани, Божановићи, Подкула, Зечевићи и Раникуће.  

Адреса .Зови До б.б.
Број становника МЗ
Предсједник Савјета МЗ: 
БОЈАН ЗЕЧЕВИЋ,  тел.  065-354-724

4. МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ИСТОЧНИ БИОГРАД-НЕВЕСИЊЕ

Мјесна заједница Источни Биоград са сједиштем у Основниј школи у Џиновој Махали која обухвата засеоке: Солаковићи, Џинова Махала и Баћевина. 

Адреса; Источни Биоград б.б.-Зови До
Број становника МЗ
Предсједник Савјета МЗ:
МИЛАН КУЉИЋ, тел. 065-656-224

5. МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РИЉА-НЕВЕСИЊЕ

Мјесна заједница Риља са сједиштем у Основној школи Риља обухвата насељено мјесто Риља са засеоцима Доња и Горња Риља, Балабини, Рибаљ Тег, Мјешан Лијеска, Чекрња, Цргово и Вртич; насељено мјесто Гај са засеоцима Вјетрача, Горње Село и Кадина Главица; насељено мјесто Плужине са засеоцима границе ријека Доње Плужине, Горње Плужине, Пирин До и Слабојев До; насељено мјесто Залом са засеоцима Вртине, Црнче, Градев До, Лука, Кула, Ограде, Куртов До, Кнежак, Мисаоник и Сопот.

Адреса: Риља- Кифино Село
Број становника МЗ
Предсједник Савјета МЗ:
МИЛОСАВ КОВАЧЕВИЋ, тел. 065-951-655

6.  МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГРАБОВИЦА-НЕВЕСИЊЕ

Мјесна заједница Грабовица са сједиштем Ранојевићима обухвата насељено мјесто Будисавље са засеоцима Криводол на Тртинама, Бољак и Жуновину; насељено мјесто Грабовица са засеоцима Ранојевићи, Бјеладиновићи, Крекавице, Рупни До и Крушка; насељено мјесто Подграђе са засеоцима Братићи, Крчевине и Пољица и насељено мјесто Шипачно.   

Адреса: Грабовица б.б.-Оџак
Број становника МЗ
Предсједник Савјета МЗ:
ШПИРО ПЕТКОВИЋ, тел. 065-974-027                 

7. МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БИОГРАД-НЕВЕСИЊЕ

Мјесна заједница Биоград са сједиштем у Основној школи у Биограду обухвата дио насељеног мјеста Биоград са засеоцима Зелена Главица, Грабовик, Пребиша, Буклић, Грубачића До, Љешћице, Милошев До, Вртине, Пошћење, Понор, Сњежница, Ластавица, Косовача, Тањево, Струјевина, Осредина, Чераковина.               

Адреса: Биоград б.б._ Оџак
Број становника МЗ:
Предсједник Савјета МЗ: 
МИРОСЛАВ ПОЈУЖИНА,  тел.  066-434-613

8. МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПРИДВОРЦИ-НЕВЕСИЊЕ

Мјесна заједница Придворци са сједиштем у мјесној канцеларији Придворци обухвата насељено мјесто Придворци са засеоком Некудина; насељено мјесто Сопиља са засеоцима Станковићи, Васиљи, Циглана, Чуљци и Дроце; насељено мјесто Хрушта; насељено мјесто Лакат; насељено мјесто Кљуна; насељено мјесто Ковачићи и насељено мјесто Пресјека.        

Адреса: Придворци б.б.   
Број становника МЗ:
Предсједник Савјета МЗ:
АЛЕКСАНДАР ВУКОВИЋ, тел. 066-252-424

9.  МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БИЈЕЊА-НЕВЕСИЊЕ

Мјесна заједница Бијења са сједиштем у Омладинском дому у Доњој Бијењи обухвата насељено мјесто Доња Бијења са засеоком Хумчани; насељено мјесто Горња Бијења и насељено мјесто Постољани.   

Адреса: Бијења б.б. -Придворци   
Број становника МЗ
Предсједник Савјета МЗ:
ЖАРКО КНЕЖЕВИЋ,  тел.  065-535-244

10.   МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОЏАК-НЕВЕСИЊЕ

Мјесна заједница Оџак са сједиштем у мјесној канцеларији у Оџак обухвата насељено мјесто Оџак са засеоцима Бабља Глава и Радићи; насељено мјесто Жиљево са засеоцима Шумићи, Главица, Језеро, Тртине, Доње Село; насељено мјесто Храст са засеоцима Штитковац, Челебовина и Љесковик и насељено мјесто Ковачићи и насељено мјесто Пресјека.                  

Адреса: Оџак б.б.  
Број становника МЗ:
Предсједник Савјета МЗ:
МИРОСЛАВ ГЛОГОВАЦ, тел.  065-731-228

11. МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КИФИНО СЕЛО

Мјесна заједница Кифино Село са сједиштем у мјесној канцеларији у Кифином Селу обухвата насељено мјесто Кифино Село, Крекови са засеоком Мијатовци и насељено мјесто Братач са засеоцима Дједов До, Горњи и Доњи Братач.              

Адреса: Кифино село б.б.  
Број становника МЗ:
Предсједник Савјета МЗ:
ДАЈАНА ЈОНЛИЈА,  тел.  065-793-161

12. МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЛУКА-НЕВЕСИЊЕ

Мјесна заједница Лука са сједиштем у мјесној канцеларији Лука обухвата насељено мјесто Лука са засеоцима Бобановићи и Баре; насељено мјесто Заборани; дио насеља Ћесим; насељено мјесто Драмишево; дио насељеног мјеста Сељани са засеоцима Сељани и Живањ; насељено мјесто Крушевљани; насељено мјесто Боровчићи и насељено мјесто Прковићи.  

Адреса: Лука б.б. Придворци
Број становника МЗ:
Предсједник Савјета МЗ:  
ДУШАН ПАПИЋ,    тел.  065-640-884

13. МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДРЕЖАЊ-НЕВЕСИЊЕ

Мјесна заједница Дрежањ са сједиштем у Основној школи Доњи Дрежањ обухвата насељено мјесто Доњи Дрежањ са засеоцима Криваче, Чантровина, Кнежевићи,Милаковићи и Мазетићи; насељено мјесто Горњи Дрежањ са засеоком Долине и насељено мјесто Слато са засеоцима Савићи, Осојано, Валови, Церница, Красина и Зајасен.  

Адреса: Дрежањ б.б. – Зови До
Број становника МЗ:
Предсједник Савјета МЗ:
ДРАГАН ИВКОВИЋ,  тел.  065-547-860

14. МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НЕВЕСИЊЕ I

Мјесна заједница Невесиње I обухвата улице: Немањића, Милоша Обилића, Саве Брења, Устаничка, Воја Гушића, X Херцеговачке бригаде, Милице Човило, Цара Душана, Драга Папића, Драга Радовића, Невесињских устаника, Светозара Ћоровића, Вука Торовића, Омладинска, Ђуре Јакшића, Пут Срба са Неретве, Трг Алексе Шантића, Богдана Жерајића, Браће Вуковића, Обрена Ивковића, Риста Пророковића, Сквер Невесињска пушка,Трг Благоја Паровића, 7 чланова.

Предсједник Савјета МЗ:
Небојша Братић, тел. 065-184-282

15. МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НЕВЕСИЊЕ  II

Мјесна заједница Невесиње  II обухвата: Килавце, Брежине, Шајбе, Шеховина, Топла улица, Букорићи и Бишина, 7 чланова

Предсједник Савјета МЗ:
Милош Ивезић, тел. 065-754-466

16. МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НЕВЕСИЊЕ III

Мјесна заједница Невесиње III обухвата:  насељено мјесто  Лапчевине, Селишта, Бојишта и Читлук, 7 чланова.

Предсједник Савјета МЗ:
Рајко Вујичић, тел. 065-640-876

17. МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НЕВЕСИЊЕ IV 

Мјесна заједница Невесиње IV  обухвата Гвозд, Улицу Војводе Рада Радовића, насељена мјеста Батковиће и Миљевац и насеље Шуриће и Живаљ, 7 чланова.

Предсједник Савjета МЗ:
Наташа Ковач, тел. 065-281-484