Вијести

АЖУРИРАЊЕ ПОДАТАКА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У АПИФ-У

4.2.2020

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А


ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ


Одјељење за привреду и друштвене дјелатности


Број: 04.330.3-6/20


Датум: 04.02.2020. године
О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске  у складу са Уредбом о регистрацији ПГ, позива сва регистрована пољопривредна газдинства да до 15 маја текуће године изврше обавезу редовног годишњег ажурирања података о усјевима/засадима и сточном фонду у текућој години.

Поред ажурирања података пољопривредна газдинства имају обавезу да пријаве доприносе за пензионо и здравствено осигурање као и да уплате накнаду за противградну заштиту за 2019 годину.

Газдинства која у прописаном року не буду извршила ажурирање података, пријавила доприносе и уплатила накнаду за противградну заштиту добиће пасиван статус у Регистру газдинстава и Регистру корисника, што значи да неће моћи остварити било каква права по основу регистрације до краја текуће године.

Ажурирање података се врши у пословници АПИФ-а.

Пријава доприноса и oбрачун за уплату противградне заштите се врши у Пореској управи Републике Српске, подручна јединица Невесиње, до 31. марта 2020. Године

 

ССС сарадник за пољопривреду

                        Милан Говедарица                                             

                                             


[ Назад ]