AAOȎ: ӌEA A OEAA, EEȌE E OE OJETE

7.8.2019

ae oe eee Meo Aao jao je a ea a a oeaa oja je ao eooj aa a eee e oe ae aoje ojee.
„e o o je oeao je e aeo. o oeae a je oa o o oe. o je a oa oaa oja je aea, ee o e oj je aoe ae. ae eo oeae eao oe-oeje je o aeo. eo oeae a aa aa je aea, a o, oj e aao eoao a a aa, ao e oaje ao je oe“, aao Aao oao a e eo o ojea eoje e Moa Oa, Toe e e 10. eeoae ae. 

O aoe a o eo oeaa jo je ae ea oe a jee Aaoa aoa o ooje eaoe oee a oje oa e oe a e. 

„ o o o ojea ‘ooo aaaja ee e’ je aa aaaje a aeea jea Mea, aje eoa aj oe eo jeaa aee oe“, ajao je Aao. 

ae eea aaaa a ae oje o oo 15 oa M a eaoa oo aa ee e je, e ja eea. 

Aao ojea a jeoo oje – eee jeo eae oeeae a Te oeeaa aa o o oa oa, a oa je eaa oje oooe ee oee oe e, a je oeo oo 400.000 M. 

„ eoj e aa aa oeo je 350.000 M, o oa 150.000, o je oa oaa oaa 830.000 M o je aao a ea, ea ae ee e o ojea eeee eao. ao a o e oa oo 530.000 M ae je ea aa e je, oj a aa oj je aa eja a ee oao je oo 260.000 M, a eao oe-oeje oo 150.000“, eao je Aao. 

ae oe eee oaje a ojea a oje a jeoa aa a oa – ea oe, ae e, Maa a jee aeee , ea o ojea jaaa je ajea. 

Aao je aao a e a oj oe eaj e a oje „o oo“ jeoa „ea“ o oj a ea oeaa. 

„‘o oo’ je e eee ojea oj e oo e oj a jea, oje oe o, a eee ooe. aa je je o jeoa ‘ea’ je ao oe eojaje 2021. eao a e a e. aae oo oeeae ‘aa’ jeoaa ‘ea’ oa aa oo 2,5 oa aaa aaj oja e e aje oa“, e Aao. 

O je aoeo a ae ao a aeoo eee – ao e e eee o eeo aajae eeo eejo. 

aa je je o a ojea, eee aa ojae ea „ea“ ea Moa e oeae a ooo „e e“. 

„e o aoa aj ojea a ee e, o a ao ee ae, je je ojea oaa. To je a oe, aj o ooo aa eoa“, Aao. 

ooe o oe oaa aoa a a oja oe oae ajee, Aao ae a oa ea ao ea eea. 

„Oooo a eee aja aje o aoa oo a oj aoa e a eje. a ee eje oe ajeo 170.000. To je jea o jea. M e oeo oa ea a oae ee, a aojo o eae, aooe a a, aae ae ojee a eo a a aoo oae“, ae Aao. 

aje oe oj oeeje o je oo 2.500 eaoe , a Aao ae a e aa oj a o a aoaae aa ao o oaaa oee aa. 

O je aeo a je je eoo jee aoe oo „ajoa“ ee oao a o aoo a ao oe oaje ooo aoe oj je a ao a e oo ae eee, a eo o o. 

„Oeje a e oaj oo o ae eee, a ao aae a oaae jo e oo ooa eaoj j, oo oe. M eo ao eo oo a e“, ao Aao. 

ae ae a je a oj eea aa ooea a je oa oe oe oja oo 300.000 M a oaje ooea. 

O je ojeo a je ee oea aoaa aeaja „eea ojaa“ oja e eao ooea o, 10. aa, a ea oaaj je eje aa e a aao o eea oaaj oe e. 

eee je o aeaj aoao a EO jee eaejae ae. 
[ ]