Вијести

ОГЛАС О ПРОДАЈИ ГАРАЖЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

27.6.2019

РЕПУБЛИКА СРПСКА


СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ


- Комисија за спровођење поступка продаје гаража-
О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавјештавају се заинтересована лица да је дана  24.06.2019 . године у «Euro blicu» и на огласној табли општине Невесиње расписан оглас о продаји гараже у државној својини прибављањем писмених понуда.

 

Предмет продаје је гаража у државној својини у улици Николе Тесле бр. 9 (кадровска зграда) означена као ПД-7, у површини од 15,64 м2.

 

Почетна продајна цијена гараже износи 5.041,80 КМ (322,37КМ/м2)

 

Писмене понуде се подносе у року од 15 дана од дана објављивања огласа у дневном листу « Euro blicu » тј. до 09.07.2019. године до 15 часова.

 

Понуда са потребним доказима доставља се у затвореној коверти путем протокола у Центру за пружање услуга грађанима или путем поште на адресу: Општина Невесиње, Цара Душана 44. са назнаком „Понуда за куповину гараже „ са  именом и презименом, односно називом понуђача. Не отварај –за комисију.  Уз понуду  која се налази у Центру за пружање услуга приложити доказ о уплати аконтације у износу од 10% од почетне цијене непокретности  и фотокопију личне карте. Такође се плаћа и административна такса у износу од 30,00 КМ.

 

Отварање понуда ће се одржати дана 11.07.2019. године (четвртак) у просторијама Општине Невесиње (велика сала) са почетком у 10 часова.

 

Детаљније услове огласа сва заинтересована лица могу погледати на огласној табли општине Невесиње, а за додатне информације се обратити у Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове.

 

 

Предсједник комисије

Милица Милићевић
[ Назад ]