Вијести

Ј А В Н И П О З И В за финансирање пројеката омладинских организација, организација за младе, из буџета општине Невесиње, за 2019. годину

10.6.2019

Расписује се Јавни позив за финансирање  пројеката омладинских организација, организација за младе, који ће се финансирати из Буџета општине Невесиње у 2019. години, гдје се по једном пројекту могу додјелити средства, почев од 500,00 КМ (петстотинаконвертибилнихмарака) па до максималног износа новчаних средстава одобрених за ову годину, што је 25.000,00 КМ (двадесетпетхиљада-конвертибилнихмарака).
У ПРИЛОГУ :  ЈАВНИ ПОЗИВ, ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ И ПРИЈЕДЛОГ ПРОЈЕКТА
[ Назад ]

Download