Вијести

ОГЛАС О ПРОДАЈИ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАДСКОГ ЗЕМЉИШТА

24.4.2019

РЕПУБЛИКА СРПСКА


СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ


- Комисија за спровођење поступка усменог јавног надметања-лицитацијеО Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Обавјештавају се заинтересована лица да је дана  25.05.2019 . године у «Еуро Блицу» и на огласној табли општине Невесиње расписан оглас о продаји  неизграђеног грађевинског земљишта у својини општине Невесиње путем усменог јавног надметања-лицитацијом.

Предмет продаје је неизграђено грађевинско земљиште у својини општине Невесиње у сврху изградње пословних објеката  на локалитету Сеп(2 локације) и локалитету Лапчевине и Витла(3 локације) у сврху изградње стамбених  објекта,

Почетна продајна цијена на локалитету Сеп је 11 КМ/ м2 грађевинског земљишта, а на локалитету Лапчевине и Витли 6КМ/м2 

Пријаве за учешће на лицитацији подносе се у року од 15 дана од дана објављивања огласа у дневном листу «Еуро Блиц»

Пријаве се подносе непосредно путем протокола у Центру за пружање услуга грађанима или путем поште на адресу: Општина Невесиње, Цара Душана 44 - Комисија за спровођење поступка усменог јавног надметања-лицитације са назнаком «пријава на лицитацију». Уз пријаву  која се налази у Центру за пружање услуга приложити доказ о уплати кауције у износу од 10% од почетне цијене непокретности (минимално 1.000 КМ) и фотокопију личне карте.Молимо да заинтересовани кандидати у потпуности унесу тражене податке на пријавама . Такође се плаћа и административна такса у износу од 30,00 КМ.

Лицитација-јавно усмено надметање ће се обавити  14.05.2019. године (уторак) у просторијама Општине Невесиње (велика сала) са почетком у 10 часова.

Детаљније услове огласа и скице могу сва заинтересована лица погледати на огласној табли општине Невесиње, а за додатне информације се обратити у Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Миљану Ђурасовићу.
                                Начелник општине
                                  Миленко Авдаловић
[ Назад ]