Вијести

ПОЧЕО ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „НОВО ГРОБЉЕ“

10.4.2019

У складу са чланом 47. Закона о уређењу простора („Сл.гласник Републике Српске“ број 40/13), Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општине Невесиње као носилац припреме плана, о б ј а в љ у ј еО Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

 

заинтересованим лицима да је на 24. редовној сједници СО Невесиње дана 29.03.2019. године усвојен Нацрт регулационог плана „Ново гробље“ и да се исти ставља на јавни увид који почиње 09.04.2019. (уторак) са роком трајања од 30 дана.

Јавни увид ће спровести носилац припреме плана Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове. План ће бити изложен у просторијама одјељења гдје ће се налазити и књига у коју ће сва заинтересована лица моћи уписати приједлоге, примједебе и сугестије на планска рјешења.
[ Назад ]