Вијести

ПРОШИРЕНА ЗОНА ОБУХВАТА ПРИКУПЉАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

1.3.2019


Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне послове обавјештавају грађане насељених мјеста Миљевац, Горња и Доња Шеховина као и дијела насеља Горње Брежине да је општина Невесиње у сарадњи са предузећем „Комус“ проширила зону обухвата прикупљања чврстог комуналног отпада на наведена насељена мјеста.Истовремено је извршено одређивање локација за постављање контејнера како би грађани могли да одлажу чврсти комунални отпад у својим насељеним мјестима. Предузеће „Комус“ је у обавези да редовно одвози прикупљени отпад из новопостављених контејнера док се од грађана очекује да свој комунални отпад одлажу на правилан начин и тиме дају свој допринос побољшању процеса управљања отпадом на подручју општине Невесиње.
[ Назад ]