Вијести

Правилник о подстицајима у пољопривреди - ОБАВЈЕШТЕЊЕ

19.2.2019

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А


ОПШТИНА  НЕВЕСИЊЕ


Одјељење за привреду и друштвене дјелатности


Број: 04-330.3- 9/19


Датум: 19.02.2019. године 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е


Општина Невесиње је у циљу подршке пољопривредној производњи за 2019 годину израдила Правилник о подстицајима у пољопривреди, у коме су прописани услови које морају  испуњавати физичка лица пољопривредни произвођачи за остваривање права на новчане подстицаје, поступци за њихово остваривање, врста,висина и начин исплате новчаних подстицаја.
Правилником ће бити подржане следеће мјере:
-    Изградња нових и адаптација постојећих објеката
-    Набавка пољопривредне механизације
-    Набавка и узгој стеоних јуница
-    Набавка музних уређаја
-    Набавка сјеменског материјала
-    Набавка кошница и пчеларске опреме
Правилник је објављен на сајту општине Невесиње и ступа на снагу осмог дана по објављивању у Службеном гласнику општине.
Све додатне информације се могу добити у одјељење за привреду и друштвене дјелатности општине Невесиње (канцеларија 107).

Сам. стр. сар. за пољопривреду
Милан Говедарица[ Назад ]

Download