O A E؎E A O AAA

6.2.2019


ooae aae aa ,

Oo o  a a ejee a o aaa, aaao a , 08.02.2019. oe, ,  a oeo 13,00 aoa.
Tea aeeo oa, oje oaje 4, je eae oea oea aaa a o jea  a aao eaaa ojeaa o e eo aaja a aae , a e aa ojea oj e aa a Ja o a oa oje jeoa o ojea „Jaae oe je ajea o eeo“.

ojea „Jaae oe je ajea o eeo“ eea e o 2015. o 2019. oe o ae je ajeaa 24 oae aoae (o   ao) , e oja , aoe, eaa je o jea oae aoae.

aj eje Jao oa, oja e a aae oeeo ojea ajea aeo o oea ea a o aaa, o oao aae aae a e oao oo o, e a a o oje ao ee, ao o aje oe oee oee o e eo aaja a a .

̣ Ȍ 4
[ ]