Вијести

САЗИВ 21. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СО НЕВЕСИЊЕ

5.12.2018

 


21. редовнa сједницa Скупштине општине Невесиње заказана за дан  11.12.2018. године (уторак) са почетком у 10 часова у Великој сали општине Невесиње
                                                            ПРИЈЕДЛОГ

 

 На основу члана 83. Пословника Скупштине општине Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“ брoj 10/17)

 

С  А  З  И  В  А  М

 

21. редовну сједницу Скупштине општине Невесиње за дан  11.12.2018. године (уторак) са почетком у 10 часова у Великој сали општине Невесиње

 

За сједницу предлажем сљедећи:

                       

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

1.     Приједлог Одлука о усвајању Нацрта буџета општине Невесиње за 2019 годину

Извјестилац: Зорка Умићевић, начелник Одјељења за финансије

 

2.     Приједлог Одлуке  о измјени Одлуке о кредитном задужењу  општине Невесиње

       Извјестилац: Зорка Умићевић, начелник Одјељења за финансије

 

3.     Приједлог Одлуке о покрићу кумулативног дефицита буџета општине Невесиње са стањем на дан 28.02.2018.године

Извјестилац: Зорка Умићевић,начелник Одјељења за финансије

 

4.     Приједлог Програма заједничке комуналне потрошње за 2019. годину

       Извјестилац: Слободан Шиљеговић, начелник Одјељења за просторно уређење и

       стамбено комуналне послове

 

5.     Приједлог Програма утрошка намјенских средстава од  посебних водних накнада за 2019.годину

Извјестилац: Зорка Умићевић,начелник Одјељења за финансије

 

6.     Приједлог Одлуке о усвајању Плана кориштења средствава привредних друштава и других правних лица која имају сједиште на подручју општине Невесиње за реализацију посебних мјера заштите од пожара за 2019. годину

Извјестилац: Зорка Умићевић, начелник Одјељења за финансије

 

7.      Информација о пројекту саобраћајнице са мостом преко ријеке Дрине која ће спајати

       саобраћајницу Тјентиште – Фоча, Шћепан Поље

       Извјестилац: Миленко Авдаловић, начелник општине Невесиње

 

8.      Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске – сједиште замјеника Требиње

Извјестилац: Маја Тодоровић, Самостални стручни сарадник за имовинско- правне

       послове и заштиту имовине

 

9.     Информација о санацији путних праваца на територији општине Невесиње

 Извјестилац: Миомир Кокотовић, Самостални  стручни сарадник за путеве

 

10.  Одборничка питања

РЕПУБЛИКА СРПСКА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
                                                                                            

   Број: 01- 013-158/18                                                                                             

    Датум: 04.12.2018.год

ПРЕДСЈЕДНИК СО

Момчило Вукотић  с.р.
[ Назад ]