Вијести

ЧИШЋЕЊЕ СНИЈЕГА ЈЕ ЗАКОНСКА ОБАВЕЗА, КАЗНЕ ДО 3.000 КМ

27.11.2018


Имајући у виду очекиване сњежне падавине, из Одсјека за инспекцијске и послове Комуналне полиције општине Невесиње, подсјећају свa физичка лица, предузетнике и правна лица на њихову обавезу да уклањају снијег и лед испред својих објеката.
Власници и корисници пословних простора и објеката дужни су да уклањају снијег и лед  са тротоара испред пословних просторија свакодневно. Снијег и лед се уклања у дужни колико захвата пословни простор и ширине најмање 2 метра, уколико је ширина тротоара већа с тим да се приликом чишћења тротоари не оштећују.
Чишћење снијега и леда са тротоара испред стамбених објеката врше власници или корисници истих, према распореду који утврђује заједница етажних власника, а испред пословно-стамбених објеката снијег и лед уклањају заједно станари и власници, односно корисници пословног простора, свако испред свог дијела објекта.

У случају већих сњежних падавина и ако то представља опасност за зграду или пролазнике обавезно је уклањање снијега и леденица са кровова и тераса.

Снијег и лед из претходног става уклањају власници, односно корисници тих објеката, а код стамбених и пословно стамбених зграда снијег и лед уклањају станари тих објеката уз максимално обезбеђење пролазника и лица који врше ове послове.

Снијег и лед који се уклања са јавних површина скупља се на гомиле на мјестима која су погодна за одвоз.

При сакупљању снијега и леда мора се водити рачуна да коловоз и тротоар остану проходни

 

Приликом уклањања снијега и леда ЗАБРАЊЕНО ЈЕ :

 

-          изношење и гомилање снијега из дворишта, баште и других слободних површина на улице и тротоаре,

-          бацање снијега и леда испред зграде на саобраћајницу,

-          затрпавање снијегом и ледом сливника и шахтова,

-          депоновање снијега и леда  у паркове и на зелене површине

-          посипање пепелом простора испред пословних објеката и других јавних површина.

 

Мјерама за одржавање чистоће морају се обезбједити услови да јавне површине буду чисте, задовољавају естетски изглед и испуњавају услове за њихово нормално коришћење, поручују из Одсјека за инспекцијске послове.

 

Такође наглашавају да ће надлежна инспекцијска служба у зимском периоду,појачати контроле извршења наведених обавеза и предузети све потребне мјере. За непоступање према одредбама ове одлуке прописане новчане казне од 500,00 до 3.000,00КМ за правно лице, за одговорно лице у  правном лицу, новчаном казном од 100,00 до 300,00КМ, а за предузетнике је новчана казна је од  200,00 до 1000,00 КМ за физичка лица (грађане),новчане казне износе од 50,00 до 250,00 КМ истичу у општинској инспекцији.
[ Назад ]