Вијести

САЗИВ 20.РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СО НЕВЕСИЊЕ

19.11.2018


                                                                                                                                                         ПРИЈЕДЛОГ        На основу члана 83. Пословника Скупштине општине Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“ брoj 10/17)С  А  З  И  В  А  М20.редовну сједницу Скупштине општине Невесиње  за дан 23.11. 2018. године( петак)  са почетком у 10 часова у Великој сали Општине Невесиње За сједницу предлажем сљедећи:
Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

1.    Извјештај  којим   се констатује   мандат одборнику у Скупштини општине Невесиње Јелени Капор - СРС - Српска у сигурне руке 

Извјестилац: Комисија за избор и именовање

  1. Усвајање Записника са 19. редовне сједнице Скупштине општине Невесиње

3.    Приједлог Одлуке о усвајању ребаланса буџета општине Невесиње за 2018. годину

        Извјестилац: Зорка Умићевић,начелник Одјељења за финансије

4.    Приједлог Одлуке о извршењу ребаланса буџета општине Невесиње за 2018. годину

       Извјестилац: Зорка Умићевић,начелник Одјељења за финансије

5.    Извјештај о реализацији буџета општине Невесиње за девет  мјесеци 2018. год.

        Извјестилац: Зорка Умићевић,начелник Одјељења за финансије

6.    Приједлог Одлуке о заштити и држању животиња на територији општине Невесиње

Извјестилац: Радмило Јонлија, предсједник Комисије  за израду Приједлога Одлуке

7.    Приједлог Одлуке о одређивању  радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговинску,занатску и услужну дјелатност на подручју општине Неевсиње

       Извјестилац: Синиша Братић, начелник Одјељења за привреду и друштвене

       дјелатности

8.    Приједлог Одлуке о усвајању измјене Регулационог плана „Килавци-Шајбе“

Извјестилац: Миљан Ђурасовић, самостални стручни сарадник за просторно

планирање и екологију

9.    Приједлог Одлуке о усвајању измјене Регулационог плана „ПЦ Малта“

Извјестилац: Миљан Ђурасовић, самостални стручни сарадник за просторно

планирање и екологију

10.  Извјештај о раду Народне библиотеке Невесиње

Извјестилац: Зоран Кисић, директор Народне библиотеке Невесиње

11.  Информација о стању  у области средњег образовања општине Невесиње

Извјестилац: Момир Братић, директор СШЦ «Алекса Шантић» Невесиње

12.  Информација о стању у области основног образовања општине Невесиње

Извјестилац: Мара Шаран, директор ОШ «Ристо Пророковић» Невесиње

13.  Информација о раду Музичке школе Невесиње

       Извјестилац: Миљан Миладиновић, директор Музичке школе «Свети Роман Мелод»

        Невесиње

14.  Извјештај о раду Дјечијег вртића“ Света Евгенија царица Милица“  Невесиње

Извјестилац: Милена Капор, директор Дјечијег вртића «Света Евгенија царица

Милица»

15.  Одборничка питања

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ                                    

СКУПШТИН ОПШТИНЕ                                                                                                                                                       

Број: 01- 013- 147/18                                                                                        

Датум:.14.11.2018.године

                          

    ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                                                             

     Момчило Вукотић 

 
[ Назад ]