ea oaja aeeoaa a E aa

22.10.2018

Ma je, eeee aa ee e () ea o, oj o ea a o o jeo ooo aae oooj aa oa eoj oje aooj e , aoaao je ea a eo, eea eoo ee eaoe ooaje a oe ee eej (China International Water and Eletric Corporation – CWE).
o je ojeo a aa -a a o ooajo a oa Meoa o aa oao a e aa a e ajeo, a ooa o, jeo eaoa aae ee.

eea eo ee eaoe ooaje a oe ee eej je aao a je oa aa oaja T e (Corporation Three Gorges – CTG), ajea oeeea oaja je ja a jeo oe o jea o ae oaa.

e je ojeo a je a oaja aa aje oeea, e aao a je ooaa ao oaa e oa eee eeje oo oa.

aao je e aeoao oaje a ojea E aa e ojee e o oo, a a a oa Meoao o aa, aoeo je Maa je, eeee aa .

aao je a je a a aoaao a ejeo ee e Moao oo, e a je aa oaoao a je oea oeaja eoja aoaaje eeee ae, oja je oa eooo aoja jee ee.

eaja
[ ]