OET TEAT OTA A JAO

5.3.2018


Mao a a aa jee , o ae ajae, oeo je   ea oa a jao , oje e oe e eee a http://dijaspora.mhrr.gov.ba/.
oa je ea o ojea “jaoa a aoj (4)”, oj je ojea ae ajae Maa a a aa jee ae a aoj oao jee aja () Meaoo oaajo a aje (OM) .


 
oe je, oeaa ojeaa o eea a . jao, a oa e ojaa ja o, ooe e, a e aa a ee a eje ea ja oa, oo a oa oo ojee oaje e ee jaoe.

 a oa je oa ojee aea ja , ao . oao-oa eaaa je.

oaaa e oa-a a jao je aae aoe a oje oaj e oaaja ojeaa jaoe e oo ao a jaa, a eoo, eoo ojea o eeo.

e e oaa a jaoe e a oo a ojee oja a eea oa, oje eje, ao ae oj oja eee, a oae e aje eo aa jea, e oo jae jaoe a aoj oe eeoe.

e oa ooaa eo oee oje e o oa a a a e ea, a e a ee aa, a   oe oajaa ao o oe  oj a a oa.

e oa eaa jeo eo, o eooo oa jaoe, oja ao ajee ea a je oe oj e ae o je.
[ ]