Вијести

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ДИЗЕЛ ГОРИВО-ЈЕСЕЊА СЈЕТВА

5.10.2017


Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А - ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ -


Одјељење за привреду и друштвене дјелатности- Број 04-330.3-28 /17- Датум: 05.10.2017. године
О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

 

 Обавјештавају се регистровани пољопривредни произвођачи општине Невесиње који имају активан статус у Регистру пољопривредних газдинстава и Регистру корисника подстицајних средстава, да могу преузети захтјеве за регресирано дизел гориво у Пољопривредној служби општине  (соба 107), а који се односе на заснивање новог циклуса пољопривредне производње у 2017/2018 години.

Право на подстицајна средства за регресирање дизел горива остварују регистрована пољопривредна газдинства, која  изврше куповину дизел горива за потребе извођења јесењих радова у количини до 20 л/ха за све биљне културе.

Корисници купују регресирано дизел гориво по малопродајној цијени умањеној за износ регреса од 0,60 КМ/литру, на пумпи „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ Невесиње или „ZIS Company“ д.о.о. Невесиње, до 31 децембра 2017. године.

 

Такође је неопходно  да корисници обавезно ажурирају податке о активним трансакционим, односно текућим рачунима на банкама и у Регистру пољопривредних газдинстава, како би им Министарство пољопривреде могло  пребацити средства за подршку по хектару, а која су утврђена у износу од 28 КМ/ха.

 

 

                                                          Сам. стр. сар. за пољопривреду

                                                                     Милан Говедарица

 
[ Назад ]