Вијести

10.РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СО НЕВЕСИЊЕ ЗАКАЗАНА 10.ОКТОБРА

3.10.2017


 На основу члана  83. Пословника Скупштине општине Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“ брoj 10/16)


С  А  З  И  В  А  М


10. редовну сједницу Скупштине општине Невесиње за дан  10.10..2017. године (уторак ) са почетком у 10 часова у Великој сали општине Невесиње


За сједницу предлажем сљедећи:
Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

1.     Усвајање Записник 9. редовне сједнице Скупштине општине Невесиње

2.     Приједлог Одлуке о усвајању измјене Регулационог плана „ Војни логор“ Невесиње

Извјестилац: Миљан Ђурасовић, самостални стручни сарадник за просторно планирање и екологију

3.     Приједлог Одлуке о измјени Одлуке начину и условима јавне продаје неизграђеног

грађевинског земљишта у државној својини за изградњу стамбених објеката Број: 01-013-94/17 од 10.07.2017. године                                         

Извјестилац:Миљан Ђурасовић, самостални стручни сарадник за просторно планирање и екологију

4.     Приједлог Одлуке о измјени Одлике о  начину и условима јавне продаје неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини за изградњу стамбених објеката Број: 01-013-178/16 од  29.12.2016.године

Извјестилац: Миљан Ђурасовић, самостални стручни сарадник за просторно планирање и екологију

5.     Приједлог  Одлуке о усклађивању акта о оснивању Туристичке организације   Невесиње

Извјестилац: Туристичка организација Невесиње и  Комисија за прописе

6.     Извјештај о раду Туристичке организације Невесиње

Извјестилац:  Мирослав Марић,в.д. директор Туристичке организације Невесиње

7.     Извјештај о раду Народне библиотеке Невесиње

Извјестилац: Зоран Кисић, директор Народне библиотеке Невесиње

8.     Информација о стању  у области средњег образовања општине Невесиње

Извјестилац: Момир Братић, директор СШЦ «Алекса Шантић» Невесиње

9.     Информација о стању у области основног образовања општине Невесиње

Извјестилац: Мара Шаран, директор ОШ «Ристо Пророковић» Невесиње

10.  Информација о раду Музичке школе Невесиње

Извјестилац: Миљан Миладиновић,директор Музичке школе «Свети Роман Мелод» Невесиње

11.  Извјештај о раду Дјечијег вртића“ Света Евгенија царица Милица“  Невесиње

Извјестилац: Милена Капор, директор Дјечијег вртића «Света Евгенија царица Милица»

12.  Извјештај Организационог одбора „Невесињске олимијаде 2017 „

Извјестилац:  Организациони одбор «Невесињске олимијаде 2017“

13.  Приједлог Рјешења о разрјешењу Комисије за одређивање приједлога назива улица и тргова  на подручју општине Невесиње

Извјестилац: Комисија за избор и именовање

14.  Приједлог Рјешења о именовању Комисије за одређивање приједлога назива улица и тргова  на подручју општине Невесиње

Извјестилац:Комисија за избор и именовање

15.  Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д.  чланова Управног одбора Туристичке организације Невесиње

Извјестилац: Комисија за избор и именовање

16.  Приједлог Рјешења  о именовању в.д. чланова Управног одбора Туристичке организације Невесиње

Извјестилац: Комисија за избор и именовање

17.  Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д.  секретара Скупштине општине Невесиње

Извјестилац: Комисија за избор и именовање

18.  Приједлог Рјешења  о именовању в.д. секретара Скупштине општине Невесиње

Извјестилац: Комисија за избор и именовање

19.  Одборничка питања

 РЕПУБЛИКА СРПСКА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ

Број: 01- 013-163/17    

Датум: 02.10.2017.год .

 

ПРЕДСЈЕДНИК СО НЕВЕСИЊЕ

МОМЧИЛО ВУКОТИЋ С.Р.

 
[ Назад ]