HE Dabar- radovi na izgradnji glavnog tunela teku planiranom dinamikom

11.7.2017

Šest godina od formiranja preduzeća HE Dabar, krenulo se sa radovima na glavnom projektu. Počelo je iskopavnje dovodnog tunela, mašine buše sa svih strana, a radnici rade u tri smjene, svaki dan.

Ušli smo 200 metara u dovodni tunel, radi se paralelno iskop i zaštita primarnom oblogom, kaže Slobodan Ratković, šef projekta HE Dabar.

Ima neočekivanih pojava, ali to nisu iznenađenja u vidu kaverni i toga, to se redovno javlja i mi to u toku izgradnje uočavamo i otklanjamo, navodi Braniša Pilidević, rukovodilac radova.

Prokopavanjem prilaznog tunela u dužini od 650 metara završeni su pripremni radovi. Ti radovi trajali su godinama, pa su mnogi Hercegovci Dabar upoređivali sa Skadrom na Bojani. Najviše je kočila papirologija, kažu direktori.

Sada su svi apsolutno svi uslovi stvoreni da idemo planiranom dinamikom i ja ne očekujem nikakve probleme, rekao je Radivoje Bratić, direktor HE Dabar.

A ako ne bude problema, HE Dabar će na mreži biti za najmanje četiri godine. U HET-u su već sabrali koliko će ta elektrana doprinijeti elektroenergetskom sistemu RS.

To će značiti dodatne gigavat časove i računamo na samom profilu Dabra i na nizvodnim stepenicama već izgrađenog sistema da ćemo imati dodatnih 500 gigavat časova električne energije na godišnjem nivou, navodi Gordan Mišeljić, direktor HET-a.
Dovodni tunel najznačajniji je objekat u sistemu Dabra. Ipak mora se uraditi još mnogo toga, akumulacija, brana, mašinska zgrada i kanali. Sve će to na kraju koštati 360 miliona maraka. Bez kredita se ne može.

Trenutno smo uputili zahtjev prema Vladi RS za kreditno zaduženje 75% ukupne vrijednosti projekta i očekujemo naravno pozitivnu odluku Vlade poslije toga pripremamo aktivnosti za raspisivanje tendera za branu i mašinsku zgradu čime bi zaokružili integralno kompletan projekat HE Dabar, pojasnio je Ilija Tamindžija, izvršni direktor za proizvodnju i tehničke poslove HET-a.

Čim legnu pare od kredita počeće radovi i na ostalim projektima. Do tada sa prokopom glavnog tunela se ne smije stati, kažu prvi ljudi HET-a.

Projekat je predvidio da ovaj tunel bude dugačak 12 kilometara, a za njegovu izgradnju biće potrebno četiri godine i preko 100 miliona maraka.


[ ]