ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОДЈЕЛИ РЕГРЕСИРАНОГ ГОРИВА

12.4.2019

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А

ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

Број 04-330.3- 104/19

Датум: 12.04.2019. године
О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Обавјештавају се регистровани пољопривредни произвођачи општине Невесиње који имају право на регресирано дизел гориво а који су извршили редовно годишње ажурирање података у АПИФ-у, пријавили доприносе и уплатили противградну заштиту,  да могу доћи у општину Невесиње (Пољопривредна служба, соба 107), ради преузимања захтјева.

Неопходно је понијети фотокопију личне карте носиоца газдинства.

Право на подстицајна средства за регресирање дизел горива остварују регистрована пољопривредна газдинства, која  изврше куповину дизел горива за потребе извођења прољетних и јесењих радова у количини до 100 л/ха  са минималном површином од једног хектaра.

Корисници купују регресирано дизел гориво по малопродајној цијени умањеној за износ регреса од 0,60 КМ/литру, на пумпи „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ Невесиње или „ZIS Company“ д.о.о. Невесиње, од 30 марта до 30 октобра 2019. године.

 

 Сам. стр. сар. за пољопривреду
       Милан Говедарица
[ Назад ]