ОБАВЈЕШТЕЊЕ - БОРАЧКИ ДОДАТАК

22.3.2019

РЕПУБЛИКА СРПСКА


ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ


Одјељење за општу управу


Број:05-569-52/19


Датум:22.03.2019. године
О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

 

 

            Одлуком Уставног суда Републике Српске број:У-70/18 од 28.новембра 2018. године,  утврђено је да члан 11.став 1. Уредбе о борачком додатку („Службени гласник Републике Српске“, бр.52/13 и 53/14), није у сагласности са  Уставom Републике Српске и Законoм о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („ Службени гласник Републике Српске“, бр.134/11,9/12 и 40/12).

            Наведеном одредбом Уредбе која је на основу одлуке Уставног суда престала да важи, било је прописано да се борцима који су услове за остваривање права на мјесечни борачки додатак испунили послије 24.маја 2012. године, право на мјесечни борачки додатак признаје  почев од 01.јануара наредне године у односу на годину у којој су услови испуњени.

            Борци којима је  правоснажним рјешењем донешеним на основу ове одредбе Уредбе   признато право на мјесечни борачки додатак и достављено рјешење у периоду од  28.11.2017. године до 28.11.2018. године, могу у складу са чланом 69. Закона о уставном суду поднијети приједлог за обнову поступка  и измјену коначног и правоснажног рјешења, најкасније до 06.06.2019. године.   

 

Образац захтјева за обнову поступка може се добити у Шалтер сали општине и у канцеларији бр.108.

Контакт телефон за додатне информације : 059/610-339.

                                                             

 

 Начелник одјељења  

Зиројевић Сандра

                                                                      

 
[ Назад ]